4 filary

Rok w ESM bazuje na czterech filarach:

1. FORMACJA INTELEKTUALNA (OKOŁO 400 GODZIN NAUKI)

We współpracy z Papieskim Uniwersytetem Laterańskim w Rzymie.
All ESM students
Wszyscy studenci ESM otrzymują świadectwo z Papieskiego Uniwersytetu.

Teologia

 • Pismo Święte
 • Podstawy wiary katolickiej
 • Teologia moralna
 • Sakramenty

Antropologia

 • Teologia ciała
 • Powołanie mężczyzn i kobiet
 • Bioetyka

Podstawy kultury katolickiej

 • Liturgia
 • Teologia ewangelizacji
 • Judaizm i islam
 • Doktryna społeczna Kościoła

Mówienie i głoszenie światu

 • Komunikacja
 • Misja
 • Działania na rzecz budowania wspólnoty
 • ćwiczenia ewangelizacyjne,
 • Dawanie świadectwa

 


2. WZROST DUCHOWY I OGÓLNOLUDZKI W ESM – RZYM

Formacja ogólnoludzka: odkryj siebie!

 • Samoświadomość i samorozwój z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
 • Rozwój umiejętności
 • Nauka słuchania

Formacja duchowa: podłączeni do Chrystusa!

 • Codzienne życie modlitewne
 • Eucharystia i adoracja w centrum codziennego życia
 • Osobiste wsparcie i towarzyszenie
 • Nauka akceptacji siebie i zaufania miłosierdziu Bożemu
 • Nauka uważności na działanie Ducha Świętego i odkrywania woli Bożej
 • Doświadczenie żywego Słowa Bożego
 • Odkrycie roli ciszy w życiu, rekolekcje i pielgrzymki
 • Odkrycie dynamizmu liturgii i mocy sakramentów
 • Rozwój w modlitwie osobistej i wspólnotowej

3. WSPÓLNOTOWE ŻYCIE W ESM – RZYM

Mocne doświadczenie życia braterskiego

 • Wspólne życie przez całą dobę
 • życie braterskie z 14 studentami ze wszystkich kontynentów przez dziesięć miesięcy
 • Szkoła miłości
 • Dzielenie życia ze studentami różnych z kultur

Odkrywanie Wspólnoty Emmanuel

 • Cotygodniowe spotkania w domostwach
 • Kontakt z rodzinami ze Wspólnoty Emmanuel
 • Misje ze Wspólnotą Emmanuel we Włoszech (Rzym, Florencja, Mediolan…)

4. MISJA Z ESM – RZYM

Główne miejsce misji: Trinità dei Monti

 • Szkoła ewangelizacji Wspólnoty Emmanuel w Rzymie mieści się w znanym miejscu Trinità dei Monti. Częścią misji ESM jest ciepłe przyjęcie dużej liczby pielgrzymów i gości, którzy przychodzą do kościoła przez cały dzień, szczególnie podczas Wieczoru Emmanuela, w każdą środę wieczorem oraz w ważnym czasie roku liturgicznego (w Adwencie i Wielkim Poście).
 • Zajęcia i spotkania z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Najświętszego Serca w wchodzącej w kompleks od Trinità dei Monti

Misja na Placu św. Piotra

Misja na Placu św. Piotra z krzyżem Światowych Dni Młodzieży

Misje parafialne


Misja parafialna w Trecchinie w południowej części Włoch