5 zobowiązań

Poprzednia strona: Specyfika ESM Rzym

Pięć zobowiązań ESM

ESM zaprasza swoich studentów do zaangażowania i otwarcia się na pięć zobowiązań, które pozwolą im zbliżyć się do Jezusa i siebie nawzajem:

  1. Formacji osobowości, aby wzrastać z Jezusem
  2. Formacji intelektualnej, aby poznać Jezusa
  3. Formacji duchowej, aby żyć z Jezusem
  4. Formacji misyjnej, aby służyć Jezusowi
  5. Akceptacji własnego ubóstwa,  aby Jezus działał w ich życiu

Studenci, decydując się na rok w ESM, zobowiązują się uczestniczyć w tych pięciu zobowiązaniach, które stają się dla nich podstawą wzrostu i rozwoju.

​ Następna strona: 1. Wzrastać z Jezusem (formacja ludzka)