Doświadczać ubóstwa z Jezusem

Poprzednia strona: 4. Służyć Jezusowi (ewangelizacja i współodczuwanie)

Piąte zobowiązanie: Doświadczać ubóstwa z Jezusem

„Boże bogactwo nie przychodzi do nas przez nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącznie przez nasze ubóstwo – osobiste i wspólnotowe, które jest ożywiane Duchem Chrystusa.”

(Papież Franciszek)

Akceptacja ubóstwa i słabości  jest ważnym elementem naszej otwartości na działanie Boga. Studenci ESM decydują się na bycie ubogimi dla Jezusa i z Jezusem.

Ubóstwo to przyjmuje konkretne formy:

  • ludzkie – związane z konfrontacją z różnymi kulturami,
  • środków – wyrażające się przez przyjechanie do Rzymu z kilkoma rzeczami (mniej więcej 20-kilogramowym bagażem),
  • języka – związane z komunikacją tylko w języku włoskim,
  • osobiste – związane z ograniczoną możliwością korzystania z własnego czasu,
  • materialne – wyrażające się dysponowaniem pieniędzmi tylko na drobne wydatki,
  • w relacji z bliskimi – wyrażające się przez ograniczony kontakt z rodziną i przyjaciółmi (odcięcie kontaktu w miesiącach od października do grudnia i ograniczona komunikacja w pozostałej części roku). Zalecana jest pisemna korespondencja!

Powyższe „ubóstwa” sprawiają, że ​​studenci stają się bardziej dyspozycyjnymi na działanie Boga i wolnymi od codziennych przywiązań. Ubogie serce otwiera się naturalnie na potrzebujących, bez względu na to, czy znają Boga, czy też ich niedostatek wynika z braków materialnych i relacyjnych.

Następna strona: Informacje praktyczne