Kontakt i aplikowanie

Poprzednia strona: Informacje praktyczne

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić chęć studiowania w ESM Rzym, wyślij następujące dokumenty:

  • CV w języku angielskim lub włoskim zawierające: dane osobowe,  tok studiów, doświadczenie zawodowe (jeśli istnieją), zaangażowanie w życie Kościoła, zdjęcie,
  • list motywacyjny w języku angielskim lub włoskim,
  • list polecający od lokalnego przedstawiciela kościelnego (biskupa, proboszcza, przedstawiciela wspólnoty itp.).

bezpośrednio do odpowiedzialnych za ESM Rzym:

Aby skontaktować się z zespołem ESM Rzym

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić chęć studiowania w latach 2019-2020: