Niezwykłe miejsce

Emmanuel School of Mission (ESM) w Rzymie mieści się w słynnym klasztorze Trinità dei Monti, powierzonym pod opiekę Wspólnocie Emmanuel we wrześniu 2016 roku.

Miejsce w centrum Rzymu

Kopuła Bazyliki św. Piotra – widok z Trinità dei Monti

Historyczne miejsce z wieloma możliwościami misyjnymi

Plac Hiszpański: ponad 20 milionów odwiedzających w roku

Miejsce turystyczne… i pielgrzymkowe

Plac Hiszpański jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie. Dominuje nad nim kościół Trinità dei Monti (Trójcy Świętej na Górze), do którego prowadzą monumentalne schody zbudowane pięć wieków temu. Stopnie schodów przekształcają każdego turystę w potencjalnego pielgrzyma, który może spotkać Jezusa w kościele.


Klasztor Trinità dei Monti

Znane miejsce francuskie

Klasztor Trinità dei Monti został założony w 1495 roku na rzymskim wzgórzu Pincio przez króla Francji Karola VIII. Król powierzył go Minimitom (Braciom Najmniejszym) w związku z opieką duszpasterską jaką otoczył jego ojca Ludwika XI, św. Franciszek z Paoli, założyciel zgromadzenia.

Klasztor królewski i kościół zostały zbudowane w latach 1502–1594, wtedy też poświęcono świątynie.

Klasztor był zamieszkiwany przez braci zgromadzania Minimitów, aż do Rewolucji Francuskiej. W 1828 r. majątek został powierzony Siostrom Najświętszego Serca, założonym przez św. Magdalenę Sofię Barat. Od momentu założenia Trinità dei Monti jest miejscem francuskim. Po Siostrach Najświętszego Serca miejsce było zamieszkiwane przez Wspólnoty Jerozolimskie przez 10 lat; następnie we wrześniu 2016 r. zostało ono powierzone Wspólnocie Emmanuel.

(Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o historii witryny)

Historyczne miejsce  – pełne wiary, sztuki i nauki a

Bracia Najmniejsi, którzy żyli w Trinità dei Monti, byli wybitnymi naukowcami i uznanymi artystami, w związku z czym klasztor i sanktuarium są pełne dzieł podziwianych przez odwiedzających z całego świata. Na szczególną uwagę zasługuje obecność refektarza, namalowanego przez Andreę Pozzo, obraz „Zdjęcie z krzyża”, namalowany przez Daniele da Volterra oraz trzy unikalne dzieła sztuki i nauki: dwie anamorfozy i duże astrolabium.


Wspaniałe miejsce modlitwy

Sanktuarium Trinità dei Monti

Sanktuarium Trinità dei Monti, które dominuje nad Placem Hiszpańskim przyjmuje ponad milion turystów i pielgrzymów w roku. Jest tu sprawowana Msza święta każdego dnia – w tygodniu w języku francuskim oraz w niedzielę w języku francuskim i włoskim. Modlitwa oraz otwartość miejsca pozwala zbliżyć się do Jezusa wszystkim, którzy odwiedzają Trinità dei Monti.

Kaplica Mater Admirabilis

W połowie XIX wieku siostra Najświętszego Serca namalowała fresk Maryi w korytarzu klasztoru. Papież Pius IX nazwał go Mater Admirabilis, Matka Zachwycająca. Jest Ona opiekunką wszystkich uczniów szkół Najświętszego Serca na świecie. Korytarz, w którym powstał obraz jest teraz przekształcony w kaplicę i przyjmuje gości z całego świata każdego dnia!


Piękne życie wspólnotowe

Rozległy i bardzo stary ogród

Boiska sportowe

Na terenie Trinità dei Monti znajdują się obiekty sportowe dla uczniów szkoły Najświętszego Serca. ESM może korzystać z boisk do piłki nożnej, siatkówki, tenisa i koszykówki!

Reflektarz i pokoje historyczne

Studenci ESM żyją w tym historycznym miejscu, gdzie bracia zakonni, a później siostry mieszkali przez pięć wieków. Korytarze pozostają przesiąknięte modlitwą wielu pokoleń mężczyzn i kobiet, którzy oddali swoje życie Bogu. Dziś studenci mieszkają w odrestaurowanych celach tych zakonników.