Służyć Jezusowi (ewangelizacja i współodczuwanie)

Poprzednia strona: 3. Żyć z Jezusem (formacja duchowa)

Czwarte zobowiązanie: Służyć Jezusowi (ewangelizacja i współodczuwanie)

„W słabości ubogich jest „zbawcza moc”. A jeśli w oczach świata mają małą wartość, to oni otwierają nam drogę do nieba, są naszym „paszportem do raju”.”

Papież Franciszek, Homilia w Świaowy Dzień Ubogich, 19 listopada 2017

Adoracja, współodczuwanie i ewangelizacja

Te trzy filary Wspólnoty Emmanuel przenikają się w naturalny sposób: z adoracji Jezusa, szczególnie w Eucharystii, przychodzi współodczuwanie względem największego ludzkiego ubóstwa, nieznajomości Boga. W ten sposób Duch Święty prowadzi do ewangelizacji – głoszenia bezwarunkowej miłości Boga do każdego człowieka, również do tych, którzy jeszcze jej nie doświadczyli.

To współodczuwanie prowadzi nas do naszych najbiedniejszych braci. Przybliża zwłaszcza do tych, którzy mieszkają na ulicy. Doświadczenie współodczuwania w wymiarze ewangelizacji i odwiedzania bezdomnych jest częścią misji ESM Rzym.

Główne miejsce misji: Trinità dei Monti

  • Szkoła Ewangelizacji Wspólnoty Emmanuel mieści się w Trinità dei Monti. Studenci uczestniczą w przyjmowaniu wielu pielgrzymów i gości, którzy codziennie odwiedzają  kościół. ESM jest szczególnie zaangażowany w przygotowanie wieczornych czuwań modlitewnych, które odbywają w każdą środę.
  • Instytut Najświętszego Serca to włoska szkoła licząca 650 studentów, znajdująca się również w Trinità dei Monti. ESM prowadzi zajęcia duszpasterskie w tej szkole.

Odwiedzanie bezdomnych na ulicach Rzymu

Każdego tygodnia studenci ESM odwiedzają osoby, które mieszkają na ulicach Rzymu, nie dając im nic poza swoją obecnością. Po kilku spotkaniach zaczynają sami doświadczać, jak bardzo są obdarowywani podczas tych wizyt…

Następna strona: 5. Doświadczać ubóstwa z Jezusem