Specyfika ESM – Rzym

Życie w Rzymie jest wielką łaską, którą otrzymujemy od Pana. Wśród wielu korzyści wynikających z przebywania w Wiecznym Mieście możemy wyróżnić:

Doświadczenie życia w Sercu Kościoła

Żyjąc w Rzymie otrzymujemy łaskę odkrywania Kościoła jako Matki, która opiekuje się ludem Bożym. Mamy możliwość spotkania z wieloma osobistościami Kościoła, uczestniczenia w wydarzeniach na Placu św. Piotra oraz odwiedzenia dykasteriów Kurii rzymskiej.

NAUKA NOWEGO JĘZYKA: WŁOSKIEGO!

Włoski jest językiem Kościoła. Poznanie języka włoskiego jest zaletą, ponieważ znajduje się w centrum powszechnej misji Kościoła. Wiesz? Papież mówi po włosku!

DOŚWIADCZENIE WIARY PRZEZ SZTUKĘ

Życie w Rzymie jest wspaniałą okazją do odkrycia naszej wiary poprzez kontakt ze sztuką, która powstawała w Wiecznym Mieście na przestrzeni wieków. ESM – Rzym oferuje solidną naukę historii sztuki, pozwalającą oprowadzanie pielgrzymów i zwiedzanie głównych rzymskich atrakcji turystycznych po zakończeniu studiowania. Jest to możliwe dzięki:

  • Kursowi teoretycznemu
  • Zwiedzaniu rzymskich zabytków

Nauka organizowania pielgrzymek po Rzymie

Poprzez kurs “Śladami świętych” (“Sui passi dei santi”) każdy student przygotowuje wycieczkę po Rzymie skupiającą się wokół wybranego tematu, podczas której odwiedza się kilka kościołów. Ta wycieczka jest następnie prezentowana szkole i grupom, które nas odwiedzają.

Włoskie jedzenie!

Rosa, nasza droga kucharka, gotuje nam każdego dnia. Dzięki temu możemy zajadać się makaronami, pizzą, włoskimi warzywami, tiramisu etc….