Specyfika ESM – Rzym

Dwa jasno określone cele

Emmanuel School of Mission (ESM) mają wspólną bazę formacji osobowości, intelektualnej i duchowej. Oprócz tej wspólnej podstawy ESM Rzym ma dwa główne cele:

Rozpalenie miłości do Słowa Bożego

Pierwszym celem ESM Rzym jest zapewnienie studentom solidnej formacji biblijnej. Dzięki kursowi biblijnemu uczniowie ESM zdobywają wiedzę niezbędną do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Stają się zdolni przeżywać całe swoje życie w oparciu o Słowo Boże i dzielić się swoją pasją z innymi! (więcej informacji na stronie Formacja Intelektualna)

Zdobycie umiejętności do prowadzenia pielgrzymek

Wieczne Miasto jest bogate w budynki i dzieła sztuki, które są niezwykłym wsparciem dla zrozumienia wiary chrześcijańskiej.

ESM Rzym proponuje swoim studentom kurs „Sztuka i Wiara”, który pozwala poprzez teoretyczne treści oraz wizyty w kościołach i muzeach, na pozyskanie wiedzy potrzebnej do samodzielnego opowiadania o dziełach sztuki. Udział w kursie rozwija kompetencje, dające możliwość prowadzenia małych pielgrzymek w Rzymie, a poprzez odkrywanie spotykanych dzieł otwiera furtkę do dawania świadectwa o wierze.

Dwie cechy ESM Rzym

Doświadczenie Serca Kościoła

W Rzymie mamy łaskę odkrywania Kościoła jako Matki, która troszczy się o cały Lud Boży. Mamy okazję poznawania wielu jej przedstawicieli, uczestniczenia w wydarzeniach z Papieżem na Placu Świętego Piotra i odwiedzania ministerstw kościelnych.

Nauka nowego języka: włoskiego!

Włoski to obecnie język Kościoła. Znajomość i opanowanie tego języka jest dużym ułatwieniem bycia w centrum powszechnej misji Kościoła. Poza tym… Papież mówi po włosku!

Jednak nauka nowego języka zawsze wymaga wysiłku, dlatego pierwszy miesiąc szkoły (wrzesień) poświęcony jest intensywnej nauce.​ Następna strona: 5 zobowiązań ESM Rzym

​ Następna strona: Informacje praktyczne