Wzrastać z Jezusem (formacja osobowości)

Poprzednia strona: Poprzednia strona: 5 zobowiązań ESM

Pierwsze zobowiązanie: Wzrastać z Jezusem (formacja osobowości)

Roczny pobyt w ESM to czas intensywnego wzrostu! Życie braterskie i formacja osobowości, wspierane przez zespół formacyjny pozwalają studentom na odkrycie talentów i ograniczeń oraz na przekonanie, że są darem Bożym dla innych i dla samych siebie.

Ucząc się poznawać siebie nawzajem, studenci śmiało mogą szukać pomocy u braci i sióstr ze Szkoły. Doświadczają w ten sposób ich wsparcia w chwilach trudności i radości, które są częścią ich ścieżki wzrostu.

ESM Rzym daje możliwość doświadczenia łaski Wspólnoty Emmanuel w szczególności poprzez braci i siostry, którzy mieszkają w Trinità dei Monti. Życie braterskie Szkoły przenika się w naturalny sposób z życiem osób różnych stanów życia (osób świeckich, konsekrowanych, kapłanów).

Mocne doświadczenie życia braterskiego

  • Życie braterskie w pełnym wymiarze godzin przez 10 miesięcy
  • Odkrycie prawdziwego braterstwa ze studentami z całego świata
  • Nauka życia w miłości
  • Budowanie jedności mimo różnic kulturowych

Odkrywanie siebie

  • Samorozwój z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
  • Rozwijanie talentów – czas twórczej pracy, która pozwala na odkrywanie swoich mocnych stron w różnych dziedzinach
  • Nauka słuchania i wspólnej pracy

Życie w zaufaniu zespołowi formacyjnemu ESM

Zespół formacyjny składa się z dyrektora (osoby świeckiej), siostry konsekrowanej oraz kapłana – wszyscy są członkami Wspólnoty Emmanuel. Ich zadaniem jest towarzyszenie studentom w ich ludzkim i duchowym rozwoju. Są zawsze otwarci na przyjęcie osób, które mają potrzebę zwierzenia się lub zasięgnięcia porady. Członkowie zespołu akompaniują studentom w osobisty sposób, aby pomagać im w regularnym, codziennym wzroście.

Relacja zespołu ze studentami opiera się na wzajemnym zaufaniu, a jej celem jest pomoc w odkrywaniu i rozwoju dobrego korzystania z wolności każdego z nich. Aby dobrze przeżyć rok w ESM, studenci są zobowiązani do przyjęcia z ufnością autorytetu zespołu, w szczególności dyrektora.

W misji razem ze Wspólnotą Emmanuel

  • Spotkania w tzw. domostwach na wspólnej modlitwie i dzieleniu, co tydzień w grupach 6-7 osobowych
  • Comiesięczne spotkania z braćmi i siostrami Wspólnoty Emmanuel w Rzymie i we Włoszech
  • Misja ze Wspólnotą Emmanuel w Trinità dei Monti, które co roku przyjmuje ponad milion odwiedzających

 ​ Następna strona: 2. Poznać Jezusa (formacja intelektualna)