4 stebri

Leto ESM temelji na štirih stebrih:

1. Intelektualna formacija (približno 400 učnih ur)

V sodelovanju s Papeško univerzo v Lateranu v Rimu vsi študenti ESM prejmejo potrdilo Papeškega univerze.

Teologija

 • Sveto pismo
 • Glavne točke katoliške vere
 • Moralna teologija
 • Zakramenti

Antropologija

 • Teologija telesa
 • Poklicanost moškega in ženske
 • Bioetika

Osnove o katoliški kulturi

 • Bogoslužje
 • Teologija misijona
 • Judovstvo in islam
 • Socialna doktrina Cerkve

Oznanilo svetu

 • Komunikacija
 • Poslanstvo in mediji
 • Kako delati v skupini
 • Misijonska praksa
 • Kako podati svoje pričevanje

2. Duhovna in človeška rast v ESM v Rimu

Človeška formacija: odkrijte sebe!

 • Spoznavanje in razvijanje sebe preko življenja v skupnosti in preko modernih orodij
 • Razvijanje lastnih talentov
 • Naučiti se poslušanja in dela v skupini

Duhovna formacija: biti priključen na Kristusa!

 • Vsakodnevno molitveno življenje
 • Evharistija in adoracija v središču življenja
 • Osebno spremljanje
 • Naučite se sprejeti sebe in Božje usmiljenje
 • Naučite se biti pozoren na delovanje Svetega Duha in iskanje Božje volje
 • Izkusiti živost Božje besede
 • Vključitev tišine v življenje-preko duhovnih vaj in romanj
 • Odkrivanje bogastvo bogoslužja in moč zakramentov
 • Rast v osebni in skupni molitvi

3. ESM v Rimu: skupnost za življenje

Močna izkušnja bratskega življenja

 • Skupno bivanje za 10 mesecev
 • Odkritje močnega bratskega življenja z do 14 študenti iz vseh kontinentov
 • Naučite se živeti bratsko ljubezen, sprejemanje in dajanja odpuščanja
 • Življenje s študenti različnih kultur

Odkrivanje Skupnosti Emanuel

 • Tedenska srečanja v podelitvenih hišnih skupnostih
 • Stiki z družinami Skupnosti Emanuel
 • Misijoni s Skupnostjo Emanuel v Italiji (Rim, Firence, Milano,…)

4. Misijon v ESM v Rimu

Glavni kraj misijona: Trinita dei Monti

 • Emmanuel School of Mission v Rimu gostuje na znamenitem kraju Trinita dei Monti. Cerkev vsak dan sprejme veliko število romarjev in obiskovalcev, še posebej v času t.i. Serata de l’Emmanuele, ko študentje in člani skupnosti vsako sredo zvečer pripravijo vodene molitvene večere.
 • Stiki in dejavnosti z otroki italijanske šole Istituto Sacre Cuore na Trinita dei Monti (s kar 700 učenci).

Misijon na Trgu svetega Petra

Misijon na Trgu svetega Petra s križem Svetovnega dneva mladih (SDM)

Župnijski misijoni

Župnijski misijon v Trecchini v južni Italiji