Biti ubog skupaj z Jezusom

Prejšnja stran: 4. Služenje Jezusu (misijon in sočutje)

5. obljuba: Biti ubog skupaj z Jezusom

“Božje bogastvo nas lahko doseže samo preko našega osebnega in skupnostnega uboštva, živetega od Svetega Duha.”

(papež Frančišek)

Sprejemanje uboštva je pomemben del naše pripravljenosti za Božje delovanje. V tem letu ESM smo se odločili živeti v uboštvu za Jezusa in z Jezusom.

Oblik uboštva je več:

  • osebnostno uboštvo, zaradi odločitve za življenje s posamezniki drugih kultur
  • uboštvo v materialnem smislu, s sabo vsak prinese le en dobro napolnjen kovček
  • uboštvo jezika, z izbiro italijanščine kot edinega pogovornega jezika
  • osebno uboštvo, saj sledimo skupnemu urniku  
  • denarno uboštvo,  saj se odločimo, da vsak živi zgolj z mesečno žepnino in nima drugih virov
  • omejenost v odnosih, saj z bližnjimi komuniciramo manj neposredno(„puščava” od oktobra do decembra, zatem omejena komunikacija). Močno dobrodošlo pa je pisanje pisem z znamko!

Zaradi izkušnje teh oblik uboštva postanemo bolj na voljo za Božje delovanje v svojem življenjnuh. Naše ponižnejše srce se spontano odpre ubogim: vsem, ki ne poznajo Boga, in vsem, ki so materialno ali človeško prikrajšani.

Naslednja stran: Praktične informacije