Rast z Jezusom (osebnostna rast)

Prejšnja stran: 5 odločitev v ESM

1. Odločitev: Rast z Jezusom (osebnostna rast)

Življenje v letu ESM omogoča hitrejšo osebnostno rast! Intenzivno bratsko življenje in osebnostno oblikovanje ki jo usmerja ekipa šole, omogočata prepoznavanje lastnih talentov in pa tudi osebne omejitve. Gre za pot sprejetja sebe, kakršni smo: Božji darovi zase in za druge.

Študentje se lahko na tej poti prepoznavanja sebe v težkih in lepih trenutkih z zaupanjem naslonijo na svoje brate in sestre v šoli. ESM v Rimu se opira na milosti Skupnosti Emanuel, zlasti na brate in sestre, ki živijo na Trinità dei Monti. Bratsko življenje šole se tako odpira na ostale življenjske stanove (laike, posvečene osebe in duhovnike).

Intenzivno bratsko življenj

  • 10 mesecev skupnega bivanja
  • Močno bratsko in sestrsko življenje z do 14 študenti z vseh celin
  • Učenje bratske ljubezni
  • Življenje s študenti različnih kultur

Spoznati sebe

  • Spoznavanje in razvijanje sebe s pomočjo sodobnih metod
  • Odkrivanje in razvijanje talentov: na voljo je čas za ustvarjalnost
  • Učenje poslušanja in dela v skupini

V zaupnem odnosu z ekipo šole

Ekipa sestavlja direktor laik, posvečen laik in duhovnik. Vsi so člani Skupnosti Emanuel. Mlade spremljajo pri njihovi človeški in duhovni rasti.  Z njimi preživijo dobršen del dneva. Njihova pisarna je vedno odprta, da posameznik lahko vsak trenutek vstopi, če potrebuje pogovor ali nasvet. Prav tako člani ekipe redno spremljajo vsakega študenta in mu v pogovorih pomagajo razumeti, skozi katere procese gre tekom leta.

Odnos je zaupen, cilj ekipe je le pomagati pri rasti in svobodi vsakega študenta. Za res dobro leto formacije zato prosimo študente, da v zaupanju sprejmejo avtoriteto ekipe, zlasti avtoriteto direktorja.

V misijonu skupaj s Skupnostjo Emanuel

  • Tedenska srečanja v t.i. hišnih skupnostih, v skupini šestih ali sedmih drugih študentov
  • Mesečna srečanja s člani Skupnosti Emanuel Rima ali celotne Italije
  • Misijon s Skupnostjo Emanuel na Trinità dei Monti, ki sprejme več kot milijon obiskovalcev letno

 ​ Naslednja stran: 2. Spoznati Jezusa (intelektualno usposabljanje)