Služenje Jezusu (misijon in sočutje)

Prejšnja stran: 3. Življenje z Jezusom (duhovno oblikovanje)

4. odločitev: Služenje Jezusu (misijon in sočutje)

“V služenju ubogim je ‘rešilna moč’. Če so v očeh sveta le malo vredni, pa nam odpirajo pot nebes, so naši „potni listi” za nebesa.”

papež Frančišek, prvi svetovni dan ubogih, 19. november 2017

Adoracija, sočutje in misijon

Trije stebri Skupnosti Emanuel si sledijo v logičnem zaporedju: v evharistični adoraciji se rodi sočutje za eno izmed največjih uboštev, to je nepoznavanje Boga. Preko tega nas Sveti Duh vodi k misijonskemu delu, oznaniti brezpogojno Božjo ljubezen vsem, ki te izkušnje še niso imeli.

To sočutje nas vodi tudi k tistim, ki so dejansko brez vsega in živijo na cesti. To sta torej dva tipa misijona v ESM: misijon in obiski najbolj ubogih.

Središčni kraj misijona: Trinità dei Monti

  • ESM leži na znanem kraju Trinità dei Monti in njen misijon je v sprejemu številnih romarjev in obiskovalcev, ki vstopajo v cerkev vsak dan. Posebej je šoli ESM zaupano organiziranje glasbenih in molitveno vodenih večerov ob sredah.
  • Na Trinità dei Monti je med drugimi tudi italijanska šola s približno 650 dijaki, Instituto di Sacre Cuore. Občasno študentje ESM šole sodelujejo pri pastorali teh dijakov.

Obiski brezdomcev na ulicah Rima

Vsak teden študentje oddidejo po dva in dva na ulice Rima in vsakič obiščejo iste osebe. Prinesejo jim le lastno navzočnost. Že po prvih nekaj obiskih študentje ne vedo več, kdo je komu več podaril…

Naslednja stran: 5. Biti ubog skupaj z Jezusom