Spoznati Jezusa (intelektualno usposabljanje)

Prejšnja stran: 1. Rast z Jezusom (osebnostna rast)

2. odločitev: Spoznati Jezusa (intelektualno usposabljanje)

S pomočjo osebnostnega oblikovanja postanemo trdne osebnosti. Izobraziti pa se moramo tudi na razumski ravni, da dobro spoznamo svojo vero in jo znamo predati drugim. V ESM v Rimu ima intelektualno usposabljanje dve temeljni usmeritvi, svetopisemsko izobraževanje in odnos med vero in razumom.

Poleg omenjenih dveh glavnih predavanj, za študente ESM-a pripravimo ostale teme, ki se dotikajo katoliške vere.

Študij Svetega pisma

 • Uvod v zgodovino Svetega pisma
 • Metodologija branja Svetega pisma
 • Zgodovina Stare zaveze
 • Branje Markovega evangelija

Umetnost in vera

Teologija

 • Glavne točke katoliške vere
 • Moralna teologija
 • Zakramenti
 • Liturgija
 • Družbeni nauk Cerkve

Antropologija

 • Teologija telesa
 • Poklicanost moškega in ženske
 • Bioetika

Oznanjevanje

 • Teologija misijona
 • Kako podati svoje pričevanje
 • Komunikacija
 • Misijon in mediji
 • Judovstvo in islam

Naslednja stran: 3. Življenje z Jezusom (duhovno oblikovanje)