Življenje z Jezusom (duhovno oblikovanje)

Prejšnja stran: 2. Spoznati Jezusa (intelektualno usposabljanje)

3. odločitev: Življenje z Jezusom (duhovno oblikovanje)

Poleg osebnostne rasti in intelektualnega usposabljanja duhovno oblikovanje omogoča, da se z vsem, kar smo, predamo Jezusu. Leto v ESM nas pripravi za življenje z Jezusom skozi vse življenje, ne glede na svojo poklicanost.

Vsakodnevno življenje v ESM omogoča da se vse bolj bližamo Jezusu in mu pustimo, da preoblikuje naše srce. Temu so namenjeni sledeči trenutki :

  • dnevno molitveno življenje: naši dnevi se začnejo z eno uro evharistične adoracije in se končajo z mašo
  • izkušnja žive Božje besede v osebnem in skupinskem prebiranju lectio divina
  • odkritje globoke dinamike liturgije in moči zakramentov

Prek osebnega spremstva članov Skupnosti Emanuel in prek celotnega leta se študenti naučijo:

  • sprejeti Božjo milost
  • biti na voljo delovanju Svetega Duha in Božji volji
  • vključiti tišino v svoje življenje prek duhovnih vaj in romanj
  • rasti osebni in skupni molitve

Naslednja stran: 4. Služenje Jezusu (misijon in sočutje)